Foxel Logo

Cooperation


PolskiEnglish
QUESTION

VALIDITY OF OFFER

PRICE

ASSEMBLY ORDERS

ASSEMBLY TIME

SHIPPING

TERMS OF PAYMENT

COMPLAINTS

GENERAL PROVISIONS


Cooperation Terms

QUESTION

Inquiry / order should contain at least the following information:
• The size of the order (number of PCBs to make / assembly)
• the scope of the order (materials, PCBs, SMD assembly, THT, programing, tests)
• manufacturing documentation.

Our preferred format for production documentation has been thoroughly described in the section DOCUMENTATION.
We recommend a thorough examination of the information contained therein!

Normally, we assume that the circuits and components assembly and used to be made of lead-free technology and components used to work in the basic range of temperatures (0 - 50 ° C). If you have other requirements, please appropriate information.

Please send all necessary manufacturing documentation at the stage of query (instructions) - as they may affect the valuation.

VALIDITY OF OFFER

Offer for printed circuit board and / or assembly shall remain valid for 30 days.
Due to fluctuations in exchange rates and prices of components for the assembly of a comprehensive offer (taking into account the purchase of items by us) is valid only for 14 days.
IMPORTANT! We assume that the manufacturing documentation is clear, legible and complete. Jeśli się jednak okaże, że stan dokumentacji albo kompletacji uniemożliwia sprawne wykonanie zlecenia, lub różni się znacząco od dokumentacji wcześniej przedstawionej do wyceny to zleceniodawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi z dodatkowych, wcześniej nieuwzględnionych czynności, które trzeba wykonać przy realizacji zlecenia.

PRICE

Ceny wyszczególnione przez nas są cenami netto i zostanie do nich doliczony VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami. Ceny te nie zawierają kosztów transportu.
W przypadku Klientów spoza Polski, zarejestrowanych jako europejscy płatnicy VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawka VAT wyniesie 0%. W tym wypadku Klient musi podać numer swojej rejestracji w europejskiej ewidencji VAT.
Standardowo ceny podajemy w PLN, jednak na życzenie możemy wyspecyfikować je w innej walucie - dotyczy to również wystawiania faktur VAT.

ASSEMBLY ORDERS

Wysyłka komponentów do montażu powinna być poprzedzona uzgodnieniem z pracownikiem firmy FOXEL.
Wysłanie zlecenia produkcyjnego oznacza akceptację niniejszych WARUNKÓW WSPÓŁPRACY.
Przy zleceniu produkcyjnym należy jednocześnie podać dane zleceniodawcy (nazwa, adres, NIP, dane kontaktowe) do wystawienia faktury oraz sposób dostawy (i adres dostawy w przypadku dostawy kurierem).

ASSEMBLY TIME

Typowo termin wykonania zlecenia montażowego to 6-10 dni roboczych w zależności od wielkości zlecenia oraz aktualnego obłożenia pracą. Istnieje możliwość wykonania zleceń w trybie przyspieszonym w ciągu 4-5 dni roboczych za dodatkową opłatą +50%, lub nawet w ciągu 2-3 dni roboczych za dodatkową opłatą +100% w stosunku do cen podanych dla terminu standardowego.
Jeżeli zlecenie obejmuje również dostarczenie przez nas obwodów drukowanych i/lub komponentów, to termin wydłuży się o około 10 dni roboczych. Również w tym przypadku możliwe jest wykonanie zlecenia w trybie przyspieszonym, ale wysokość dopłaty i termin muszą być ustalone indywidualnie.

SHIPPING

Standardowo towar jest zabezpieczany folią typu stretch, folią bąbelkową i pakowany w kartony. Jeśli zleceniodawca życzy sobie jakiegoś szczególnego sposobu zabezpieczania/pakowania, to oczywiście jest to możliwe po uzgodnieniu z nami. Towar jest wysyłamy UPS-em lub DHL-em - koszt dla przesyłki 30 kg wynosi 25-35 zł netto w dowolne miejsce w kraju. Dla większych zleceń koszt wysyłki bierzemy na siebie.
Za dodatkową opłatą możemy wysłać przesyłkę z opcją dostawy przed godziną 9.00 lub 12.00 następnego dnia roboczego lub z dostawą w sobotę (dostępne tylko dla odbiorców z większych miast).

TERMS OF PAYMENT

W przypadku zleceń których realizacja wymaga wstępnych wydatków (np. zakup komponentów), pobieramy zwykle zaliczkę w wysokości 50-100% wartości zlecenia. Pozostała kwota płatna w terminie 7 lub 14 dni od wysyłki towaru.
Od nowych Klientów pobieramy zaliczkę w wysokości 50-100% wartości zlecenia bez względu na zakres tego zlecenia, a pozostała kwota płatna przy odbiorze.
Akceptujemy płatność przelewem bankowym lub gotówką.
W razie anulowania przez Klienta zlecenia, na którego realizację FOXEL poniósł określone wydatki, Klient jest zobowiązany do ich całkowitego bezzwłocznego pokrycia. W przypadku wcześniejszego wpłacenia zaliczki przez Klienta, zaliczka ta zostanie przeznaczona na pokrycie tych kosztów.
Zastrzegamy sobie możliwość naliczenia ustawowych odsetek karnych w przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Klienta. Zastrzegamy również możliwość odmowy przyjęcia zamówienia lub wstrzymania jego realizacji, jeżeli Klient ma zaległości płatnicze lub jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości.

COMPLAINTS AND LIMITATION OF LIABILITY

Po otrzymaniu od nas towaru, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy jego właściwości nie odbiegają od jego wymagań, zanim towar ten zostanie docelowo użyty, zainstalowany lub odsprzedany dalej.
Wszelkie uwagi dotyczące jakości zakupionych od nas towarów i usług, niezgodności z zamówieniem prosimy zgłaszać pisemnie e-mailem. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji. Wszelkie czynności związane z procedurą reklamacyjną, takie jak np. odesłanie towaru do naprawy itp., należy dokonywać w uzgodnieniu z naszym pracownikiem zajmującym się tą reklamacją.
Reklamacje powinny być zgłaszane w miarę możliwości w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta.
W przypadku odbioru przesyłki, której stan wskazuje na uszkodzenie mechaniczne w czasie transportu, należy dokonać jej otwarcia w obecności kuriera i spisać protokół opisujący uszkodzenia potwierdzony pisemnie przez kuriera. Protokół ten jest podstawą reklamacji.
FOXEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, takie jak przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie z tym związane.
Nie ponosimy również odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Odpowiedzialność FOXEL'a za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do naprawy lub wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

GENERAL PROVISIONS

W razie podpisania odrębnej umowy o współpracy między FOXELem a Klientem, której postanowienia stałyby w sprzeczności z niniejszymi WARUNKAMI WSPÓŁPRACY, priorytetem są postanowienia umowy.
W razie sporów strony powinny dążyć do rozstrzygnięć polubownych, a jeśli to się okaże niemożliwe, spory te będą rozstrzygane na gruncie prawa polskiego, w sądzie właściwym ze względu na siedzibę firmy FOXEL.

Zachęcamy Państwa do złożenia zapytania ofertowego!
Strona nieaktywowana.