Logo Firmy Foxel

Współpraca


PolskiEnglish
ZAPYTANIA

WAŻNOŚĆ OFERTY

CENY

ZLECENIA PRODUKCYJNE

TERMIN WYKONANIA

PAKOWANIE I WYSYŁKA

WARUNKI PŁATNOŚCI

REKLAMACJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Warunki współpracy

ZAPYTANIA

Zapytania/zlecenia powinny zawierać minimum następujące informacje:
• wielkość zlecenia (ilość płytek do wykonania / montażu),
• zakres zlecenia (materiały powierzone czy skompletowane przez nas / laminaty powierzone czy dostarczone przez nas / motaż smd / montaż tht / programowanie / testy),
• dokumentację produkcyjną.

Format preferowanej przez nas dokumentacji produkcyjnej został dokładnie opisany w dziale DOKUMENTACJA.
Zalecamy bardzo dokładne przeanalizowanie zawartych tam informacji!

Standardowo przyjmujemy, że obwody i montaż oraz zastosowane komponenty mają być wykonane w technologii bezołowiowej i użyte komponenty mają pracować w podstawowym zakresie temperatur (0 - 50°C). Jeśli mają Państwo inne wymagania, prosimy o odpowiednią informację.

Prosimy o wysyłanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji produkcyjnej już na etapie zapytania (np. instrukcje montażu) - ponieważ mogą one mieć wpływ na wycenę.

WAŻNOŚĆ OFERTY

Oferta na obwody drukowane i/lub montaż pozostanie ważna przez 30 dni.
Ze względu na wahania kursów walut oraz cen komponentów oferta na montaż kompleksowy (uwzględniający zakup elementów przez nas) jest aktualna tylko przez 14 dni.
WAŻNE! Wyceny montażu podajemy przy założeniu, że komponenty dostarczone przez klienta będą w stanie uporządkowanym - na szpulkach, w laskach, na tackach, właściwie opisane i w ilości wystarczającej do wykonania całego zlecenia. Zakładamy również, że dokumentacja produkcyjna będzie jednoznaczna, czytelna i pełna. Jeśli się jednak okaże, że stan dokumentacji albo kompletacji uniemożliwia sprawne wykonanie zlecenia, lub różni się znacząco od dokumentacji wcześniej przedstawionej do wyceny to zleceniodawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi z dodatkowych, wcześniej nieuwzględnionych czynności, które trzeba wykonać przy realizacji zlecenia.

CENY

Ceny wyszczególnione przez nas są cenami netto i zostanie do nich doliczony VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami. Ceny te nie zawierają kosztów transportu.
W przypadku Klientów spoza Polski, zarejestrowanych jako europejscy płatnicy VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawka VAT wyniesie 0%. W tym wypadku Klient musi podać numer swojej rejestracji w europejskiej ewidencji VAT.
Standardowo ceny podajemy w PLN, jednak na życzenie możemy wyspecyfikować je w innej walucie - dotyczy to również wystawiania faktur VAT.

ZLECENIE PRODUKCYJNE

Wysyłka komponentów do montażu powinna być poprzedzona uzgodnieniem z pracownikiem firmy FOXEL.
Wysłanie zlecenia produkcyjnego oznacza akceptację niniejszych WARUNKÓW WSPÓŁPRACY.
Przy zleceniu produkcyjnym należy jednocześnie podać dane zleceniodawcy (nazwa, adres, NIP, dane kontaktowe) do wystawienia faktury oraz sposób dostawy (i adres dostawy w przypadku dostawy kurierem).

TERMIN WYKONANIA

Typowo termin wykonania zlecenia montażowego to 6-10 dni roboczych w zależności od wielkości zlecenia oraz aktualnego obłożenia pracą. Istnieje możliwość wykonania zleceń w trybie przyspieszonym w ciągu 4-5 dni roboczych za dodatkową opłatą +50%, lub nawet w ciągu 2-3 dni roboczych za dodatkową opłatą +100% w stosunku do cen podanych dla terminu standardowego.
Jeżeli zlecenie obejmuje również dostarczenie przez nas obwodów drukowanych i/lub komponentów, to termin wydłuży się o około 10 dni roboczych. Również w tym przypadku możliwe jest wykonanie zlecenia w trybie przyspieszonym, ale wysokość dopłaty i termin muszą być ustalone indywidualnie.

PAKOWANIE I WYSYŁKA

Standardowo towar jest zabezpieczany folią typu stretch, folią bąbelkową i pakowany w kartony. Jeśli zleceniodawca życzy sobie jakiegoś szczególnego sposobu zabezpieczania/pakowania, to oczywiście jest to możliwe po uzgodnieniu z nami. Towar jest wysyłamy UPS-em lub DHL-em - koszt dla przesyłki 30 kg wynosi 25-35 zł netto w dowolne miejsce w kraju. Dla większych zleceń koszt wysyłki bierzemy na siebie.
Za dodatkową opłatą możemy wysłać przesyłkę z opcją dostawy przed godziną 9.00 lub 12.00 następnego dnia roboczego lub z dostawą w sobotę (dostępne tylko dla odbiorców z większych miast).

WARUNKI PŁATNOŚCI

W przypadku zleceń których realizacja wymaga wstępnych wydatków (np. zakup komponentów), pobieramy zwykle zaliczkę w wysokości 50-100% wartości zlecenia. Pozostała kwota płatna w terminie 7 lub 14 dni od wysyłki towaru.
Od nowych Klientów pobieramy zaliczkę w wysokości 50-100% wartości zlecenia bez względu na zakres tego zlecenia, a pozostała kwota płatna przy odbiorze.
Akceptujemy płatność przelewem bankowym lub gotówką.
W razie anulowania przez Klienta zlecenia, na którego realizację FOXEL poniósł określone wydatki, Klient jest zobowiązany do ich całkowitego bezzwłocznego pokrycia. W przypadku wcześniejszego wpłacenia zaliczki przez Klienta, zaliczka ta zostanie przeznaczona na pokrycie tych kosztów.
Zastrzegamy sobie możliwość naliczenia ustawowych odsetek karnych w przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Klienta. Zastrzegamy również możliwość odmowy przyjęcia zamówienia lub wstrzymania jego realizacji, jeżeli Klient ma zaległości płatnicze lub jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości.

REKLAMACJE I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Po otrzymaniu od nas towaru, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy jego właściwości nie odbiegają od jego wymagań, zanim towar ten zostanie docelowo użyty, zainstalowany lub odsprzedany dalej.
Wszelkie uwagi dotyczące jakości zakupionych od nas towarów i usług, niezgodności z zamówieniem prosimy zgłaszać pisemnie e-mailem. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji. Wszelkie czynności związane z procedurą reklamacyjną, takie jak np. odesłanie towaru do naprawy itp., należy dokonywać w uzgodnieniu z naszym pracownikiem zajmującym się tą reklamacją.
Reklamacje powinny być zgłaszane w miarę możliwości w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta.
W przypadku odbioru przesyłki, której stan wskazuje na uszkodzenie mechaniczne w czasie transportu, należy dokonać jej otwarcia w obecności kuriera i spisać protokół opisujący uszkodzenia potwierdzony pisemnie przez kuriera. Protokół ten jest podstawą reklamacji.
FOXEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, takie jak przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie z tym związane.
Nie ponosimy również odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Odpowiedzialność FOXEL'a za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do naprawy lub wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W razie podpisania odrębnej umowy o współpracy między FOXELem a Klientem, której postanowienia stałyby w sprzeczności z niniejszymi WARUNKAMI WSPÓŁPRACY, priorytetem są postanowienia umowy.
W razie sporów strony powinny dążyć do rozstrzygnięć polubownych, a jeśli to się okaże niemożliwe, spory te będą rozstrzygane na gruncie prawa polskiego, w sądzie właściwym ze względu na siedzibę firmy FOXEL.

Zachęcamy Państwa do złożenia zapytania ofertowego!
Strona nieaktywowana.